JAVNE OBJAVE

Zavoljo zagotavljanja transparentnega in javnega delovanja državne uprave Ministrstvo za infrastrukturo in prostor tudi na svoji spletni strani zagotavlja javne objave javnih pozivov, natečajev za zasedbo delovnih mest ter javnih naročil za blago, storitve ali gradnje.

  

Povezava na javne objave s področja energetike, rudarstva, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

 

Javne razgrnitve in seznanitve Državnih prostorskih načrtov (DPN)  

 

13.12.2013
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MZIP
Rok za oddajo ponudbe: 20.12.2013 
 

2.12.2013

Ministrstvo za Ministrstvo za infrastrukturo in prostor na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti zamenjave in vzdrževanja parovoda DN 200 na območju med TE-TOL in Julonom na področju Ljubljane-lokacija k.o.Moste na parc. št. 127/287, 127/288, 1193/1 in 1216/2, vse k.o. 1730-Moste, po metodi neposredne pogodbe. 

 

29.5.2013

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin s parc. št.: 500/7, 500/8, 500/9, 500/10, 500/11, 500/12, 500/13, 500/14, 500/15, 500/16, 500/17, 500/18, 500/19 in 500/20, vse k.o. 877-Stražišče. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 8317 ali po e-pošti: drago.gabersek(at)gov.si 

 

 

12.4.2013

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. *435 k.o. Vrhnika (2002). Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 8317 ali po e-pošti: drago.gabersek(at)gov.si 

 

 

19. 2. 2013
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 1042/9 k.o. Račna (1794). Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 8317 ali po e-pošti: drago.gabersek(at)gov.si

 

 

18.2.2013

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MZIP

Rok za prijavo: 25.2.2013

 

 

7.1.2013 

Uredba o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč  

 

 

 

27.09.2012

Namera o ustanovitvi služnosti.
 
Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12), Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, objavlja namero o ustanovitvi služnosti.
Po poteku 15 dni od objave namere bo na podlagi neposredne pogodbe sklenjena služnostna pogodba za gradnjo elektroenergetskega omrežja na določenih  zemljiščih na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.

 

31.08.2012

Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom.

 

31.8.2012

Evropska komisija je objavila zeleno knjigo z naslovom Znanje o morju, v kateri poudarja pomen pridobivanja in izboljševanja znanja o morjih za trajnostno izkoriščanje morskih virov in dobro okoljsko stanje evropskih morij. Eden od osrednjih predlogov Komisije na tem področju je, da se do leta 2020 izdela digitalna karta morskega dna v evropskih vodah z združitvijo vseh obstoječih podatkov v eno samo usklajeno zbirko podatkov, ki bi bila dostopna vsem. Z današnjim sprejetjem zelene knjige začenja posvetovanje o možnostih uresničitve tega projekta. V ta namen zastavlja številna vprašanja, na primer o tem, kako sedanja prizadevanja posameznih držav članic vključiti v skupna prizadevanja na ravni EU, kako razviti cenejše tehnologije za opazovanje in kakšen bi bil lahko prispevek zasebnega sektorja. Oceani in morja, ki obkrožajo Evropo, ponujajo nove priložnosti za rast in delovna mesta ter tako lahko pripomorejo k izpolnjevanju ciljev strategije Evropa 2020. Da bi ta potencial lahko kar najbolje izkoristili, moramo izvedeti več o tem, kaj se dogaja pod morsko gladino. Javno posvetovanje bo potekalo do 15. decembra 2012 prek spletne strani: ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/marine-knowledge-2020/index_en.htm.
 
Več informacij je na voljo na spletni strani:
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do
Dodatne informacije pa lahko najdete na spletni strani:
ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/marine_knowledge_2020/index_sl.htm
 
Avdiovizualno službo EbS lahko spremljate tudi preko pametnih telefonov in računalnikov: ec.europa.eu/avservices/m
 
Ostale odločitve, stališča in mnenja, ki jih je sprejela Evropska komisija, lahko najdete na spletni strani:
europa.eu/rapid/

 

 

 

21.3.2012

Republika Slovenija objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice za izgradnjo dveh nadstrešnic, in sicer ob skladišču 30B in ob skladišču 31B, na nepremičnini s parc. št. 1569/49, k.o. 2605 - Koper (ID3976881), v korist Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d. Vojkovo nabrežje 38, Koper. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 8514 ali po e-pošti: natalija.kokalj(at)gov.si

 

 

17.4.2014

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 2449/9 k.o. 2490-Postojna in posameznega dela stavbe št. 14, 16, 17 in 19 v stavbi št. 232 k.o. 1911-Kamnik. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 8317 ali po e-pošti: drago.gabersek(at)gov.si.